یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی، شهریور ماه ۱۴۰۲

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

The 11th International Conference on Management, Accounting and Economic Development

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی