سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی، شهریور ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه اسن يورت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی