نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی، شهریور ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

9th International Conference on Management, Accounting and Economic Development

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی