هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی، اسفند ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

8th International Conference on Management, Accounting and Economic Development

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی