ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

6th International Conference on Management, Accounting and Economic Development

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی