دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی، اسفند ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

The 10th International Conference on Management, Accounting and Economic Development

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی