چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی، مهر ماه 97

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی تاکستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تاکستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.


کارآفرینی به فرآیند خلق ارزش جدید از طریق یک تلاش متعهدانه با درنظر گرفتن ریسک های ناشی از آن اطلاق می شود . واژه کارآفرینی از قرن 16 میلادی تاکنون موردتوجه اقتصاددانان قرارگرفته است مقوله ای که در فرآیند اجرایی شدن عملا برعهده مدیران مجرب و وارسته می باشد.چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی درنظر دارد بابکارگیری نظریات و دیدگاه های پژوهشگران درقالب مقالات علمی به بررسی ارتباط مقوله مدیریت و کارآفرینی بپردازد تاازاین طریق نتایج حاصل را به عرصه ههای مختلف اجرایی کشور انتقال دهد.چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی برگزار می گردد و امید است برگزاری موفق این همایش و استفاده از دستاوردهای پژوهشگران ، تحولی مثبت در حوزه مدیریت کشور ایجادگردد.

 

محور های کنفرانس:
سیر اندیشه های مدیریتی 
سطوح مدیریت 
کارآفرینی و سرمایه فکری 
برنامه ریزی درکارآفرینی 
هدایت و رهبری در کارآفرینی 
خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی 
نقش مدیریت در نوآوری های تکنولوژیک 
مدیریت دانش
جنسیت و کارآفرینی 
کارآفرینی فردی 
کار آفرینی سازمانی 
کارآفرینی اجتماعی 

 

 مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی