هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی، شهریور ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

7th International Conference on Management, Accounting and Economic Development

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ توسط ، شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی