پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی، شهریور ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

5th International Conference on Management, Accounting and Economic Development

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.