دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا، اسفند ماه ۱۴۰۱

دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا

10th Conference on Air and Noise Pollution Management

پوستر دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا

دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا