اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا، آذر ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

The first conference on air and noise pollution management

پوستر اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف و معاونت حمل و نقل ترافيك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا