هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، بهمن ماه ۱۳۹۸

هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

8TH NATIONAL CONFERENCE ON AIR AND NOISE POLLUTION MANAGEMENT

پوستر هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا