هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، دی ماه ۱۳۹۷

هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

Seventh National Conference on Air Pollution and Sound Management

پوستر هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن هوای پاک ایراندانشگاه شهيد بهشتي-انجمن علمي هواي پاك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا