پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

Fifth National Conference on Management of Air Pollution and Noise

پوستر پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن علمی هوای پاک ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

    سنجش،پایش ومدلسازی آلودگی هوا وصدا
    ذرات معلق و هواویزها
    شناسایی منابع آلودگی
    شیمی آلودگی هوا
    مطالعات محلی،منطقه‌ای وجهانی
    آلودگی هوا درمحیط‌های بسته
    اثرات بهداشتی آلودگی هوا وصدا           
    اقتصادآلودگی هوا وصدا
    قوانین و مقررات
    فن‌آوری‌های نوین
    مدیریت آلودگی هوا وصدا
    انرژی و آلودگی هوا
   مطالعات اجتماعی و فرهنگ‌سازیمقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا