پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، بهمن ماه ۱۳۹۵

پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

Fifth National Conference on Management of Air Pollution and Noise

پوستر پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انجمن هوای پاک ایرانانجمن علمي هواي پاك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا