دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، دی ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

Second National Conference on Air and Noise Pollution Management

پوستر دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا