نهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا، اسفند ماه ۱۴۰۰

نهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا

Ninth Conference on Air and Noise Pollution Management

پوستر نهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا

نهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،انجمن هوای پاک ایرانشرکت کنترل کیفیت هوای تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا