سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، دی ماه ۱۳۹۳

سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

Third National Conference on Air and Sound Management

پوستر سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۳ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا