دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

پوستر دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۲ تا ۵ دی ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعتی شریف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- اندازه گیری و پایش آلودگی هوا و صدا (منابع ساکن و متحرک، هوای آزاد و ...)
- مدل سازی و تحلیل آلودگی هوا و صدا (توزیع جغرافیایی، توزیع زمانی و ...)
- اثرات آلودگی هوا و صدا (بهداشتی، اقتصادی و ...)
- راه کارهای فنی کنترل آلودگی هوا و صدا (بهسازی منایع آلاینده، انرژی های نو و ...)
- راه کارهای مدیریتی کنترل آلودگی هوا و صدا (قانونی، اقتصادی، فرهنگی و ...)مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا