نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، آبان ماه ۱۴۰۱

نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

Ninth National Conference on Modern Studies and Research in the Field of Biology and Natural Sciences of Iran

پوستر نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آل طه،انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادینمرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران