پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، آبان ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

پوستر پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران