ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

National Congress of Biology and Natural Sciences of Iran

پوستر ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران