ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

National Congress of Biology and Natural Sciences of Iran

پوستر ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنگره:

 زیست شناسی
-       علوم گیاهی
-       علوم جانوری
-       علوم سلولی و مولکولی
-       علوم دریایی و اقیانوسی
-       میکروبیولوژی
-       بیوتکنولوژی
-       بیوفیزیک
-       بیوشیمی
-       ژنتیک
-  زیست شناسی وتوسعه پایدار

   علوم طبیعی
-       زمین شناسی و علوم خاک
-       کشاورزی و منابع طبیعی
-       جنگل و مرتع
-       محیط زیست و پدافند زیستی
-      علوم طبیعی و توسعه پایدار

  و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی