چهارمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

4th National Congress of Biology and Natural Sciences of Iran

چهارمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران مراجعه فرمایید.