سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

Third National Congress of Biology and Natural Sciences of Iran

پوستر سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران