دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، آذر ماه ۱۳۹۴

دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

The Second National Congress of Biology and Natural Sciences of Iran

پوستر دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۴ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار و موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران