بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران

22nd Annual Conference of Computer Society of Iran

پوستر بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران

بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی شریف،انجمن کامپیوتر ایراندانشگاه صنعتي شريف -انجمن كامپيوتر ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران