نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، بهمن ماه ۱۳۸۲

نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

9th Annual Conference of Computer Society of Iran

نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۲ توسط دانشگاه صنعتی شریف،انجمن کامپیوتر ایرانانجمن كامپيوتر ايراندانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران