سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ماه ۱۳۸۶

سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

13th Annual Conference of Computer Society of Iran

سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف،انجمن کامپیوتر ایرانانجمن كامپيوتردانشگاه صنعتي شريف در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران