دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ماه ۱۳۸۵

دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

12th Annual Conference of Computer Society of Iran

دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن کامپیوتر ایرانانجمن كامپيوتر ايراندانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران