هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ماه ۱۳۸۱

هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

8th Annual Conference of Computer Society of Iran

هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۱ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن کامپیوتر ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران