چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ماه ۱۳۸۷

چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

14th Annual Conference of Computer Society of Iran

چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن کامپیوتر ایرانانجمن كامپيوتردانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران