یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، بهمن ماه 84

یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

11th Annual Conference of Computer Society of Iran

یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۴ توسط انجمن کامپیوتر ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران