هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، بهمن ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

8th National Conference on Water Resources Management of Iran

پوستر هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران