هشتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، دی ماه ۱۴۰۲

هشتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

The 8th international conference on tourism, geography and clean environment

پوستر هشتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

هشتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک