ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، دی ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

Sixth International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment

پوستر ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک