دومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک

Second International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment

پوستر دومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا  و محیط زیست پاک

دومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک