سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، دی ماه ۱۳۹۷

سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

Third International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment

پوستر سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک