هفتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، دی ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

The 7th international conference on tourism, geography and clean environment

پوستر هفتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

هفتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک در تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک