دومین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش، دی ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

The second international conference of sports science, physical training and strategic management in sports

پوستر دومین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

دومین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۲ توسط ،مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش