ششمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش، بهمن ماه ۱۴۰۱

ششمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

The 6th National Conference of Sports Sciences, Physical Education and Strategic Management in Sports

پوستر ششمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

ششمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علمی و پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش