دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش، آذر ماه ۱۳۹۹

دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

Second National Conference on Sports Science, Physical Education and Strategic Management in Sports

پوستر دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹ توسط در شهر همدان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹ توسط در شهر همدان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.