سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

Third National Conference on Sports Science, Physical Education and Strategic Management in Sports

پوستر سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينامركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش