سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

Third National Conference on Sports Science, Physical Education and Strategic Management in Sports

پوستر سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينامركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.