اولین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش، مرداد ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

The first international conference of sports science, physical training and strategic management in sports

پوستر اولین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

اولین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش