پنجمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش، شهریور ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

Fifth National Conference on Sports Science, Physical Education and Strategic Management in Sports

پوستر پنجمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

پنجمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علمی و پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش