اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش، دی ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

National Conference on Sport Science, Physical Education and Strategic Management in Sport

پوستر اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۸ توسط ،مركزهمايش ها وكنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش