هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، بهمن ماه ۱۴۰۱

هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

The 8th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran

پوستر هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی سناباد، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهارمرکز بین الملل همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلامبا حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران