هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی

8th National Conference on Management Studies and Economics in the Humanities

پوستر هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی

هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانشانجمن توسعه علوم و فناوری های نوین ایرانمرکز توانمند سازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعهدفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهرانمرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی