هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی، اسفند ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی

7th National Conference on Management Studies in the Humanities

پوستر هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی

هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی