سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت، دی ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

The 3 rd International Conference of the Humanities and Management Studies

پوستر سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت

سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۶ توسط ،مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت