پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

5th National Conference on Humanities and Management Studies

پوستر پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران،موسسه آموزش عالي اديب مازندران و مركز بين المللي همايش ها و سمينارها در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت