کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی، آبان ماه 95

کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

The International Congress of Society Empowerment in the Field of Management , Economics ,Entrepreneurship and Cultural Engineering

پوستر کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۵ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره:

توانمند سازی جامعه در حوزه روانشناسی:
-آموزش و پرورش" ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی، تطبیقی"
-مشاور و راهنمایی( شغلی، خانواده، توانبخشی )
-آموزشهای قبل از ازدواج و سلامت خانواده
-مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
-برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
-روانشناسی بالینی کودکان  و نوجوانان
-سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )
-روش های یاد دهی و یادگیری
-آموزش و پرورش و اثر بخشی
-روانشناسی فرهنگی و اسلامی
-روانشناسی صنعتی و سازمانی
-سلامت معنوی و روانی
-روانشناسی شخصیت
-فلسفه تعلیم و تربیت
-روانشناسی عمومی
-روانشناسی سلامت
-روانشناسی تربیتی
-روانشناسی بالینی
-مشاوره مدرسه
-سایر مباحث مرتبط با روانشناسی
 
توانمند سازی جامعه در حوزه آسیب های اجتماعی:
-مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه
-مددکاری اجتماعی و سلامت روان
-جامعه شناسی مسائل اجتماعی
-تربیت اخلاقی و شهروندی
-برنامه ریزی رفاه اجتماعی
-مدیریت خدمات اجتماعی
-علوم ارتباطات اجتماعی
-مطالعات زنان و خانواده
-پژوهش علوم اجتماعی
-زیست اخلاق اسلامی
-فلسفه علوم اجتماعی
-جامعه شناسی اعتیاد
-هنجارهای اجتماعی
-سبک زندگی سالم
-تعلیم و تربیت دینی
-سازگاری اجتماعی
-ازدواج و خانواده
-مطالعات جوانان
-اخلاق اسلامی
-سایر مباحث مرتبط با علوم اجتماعیمقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی